สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 10000 บาท

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าของ ธกส อยู่แล้ว)

อัตราต่อปี

1.2% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 10000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

ผ่อนนาน 12-18 เดือน


สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อ ธ.ก.ส

หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของธนาคาร ธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ยังคงไม่ทราบถึงผลิตภัณฑ์ตัวสำคัญของทางธนาคาร นั่นก็คือ สินเชื่อ ธ.ก.ส วันนี้ทางผู้เขียนจึงจะมาอธิบายให้ท่านที่อาจกำลังสงสัย หรือพยายามหาคำตอบและรายะละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเงินกู้ ธกส หรือสินเชื่อ ธ.ก.ส ได้เข้าใจไปพร้อมๆกัน โดยในบทความนี้จะขอพูดถึงเรื่องสินเชื่อ ธกส 2566 มีอะไรบ้าง, วิธีการลงทะเบียนธกส รวมไปถึงวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ และสุดท้ายเป็นเรื่องของมาตรการของทางธนาคารที่ออกมาช่วยเหลือลูกค้าในช่วง Covid-19 ระบาดรอบใหม่ หรือใช้ชื่อสั้นๆว่า สินเชื่อธกส 2566 โควิด 

ธกส สินเชื่อ ธ.ก.ส หรือเงินกู้ ธ.ก.ส คืออะไร?

ธกส หรือ ธนาคาร ธกส นั้นเป็นธนาคารของทางภาครัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเงินให้แก่พี่น้องภาคการเกษตรชาวไทย

วิธีลงทะเบียนธกส หรือวิธีลงทะเบียนสินเชื่อ ธ.ก.ส 2566 โควิด 

เนื่องจากว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส นั้นมีหลากหลายประเภท โดยแต่ละตัวของสินเชื่อ ธ.ก.ส นั้นมีการกำหนดคุณสมบัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่แตกต่างกัน การทำเรื่องลงทะเบียนธกส โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะทำเรื่องกู้เงิน ธ.ก.ส จึงมีทั้งการแจ้งความต้องการและลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์  บางตัวของสินเชื่อ ธ.ก.ส ก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ธกส ได้เลย เป็นต้น

วิธีตรวจสอบสิทธิ์สินเชื่อ ธ.ก.ส และ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ ทำอย่างไร?

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นั้นไม่ยากเลย สิ่งที่ต้องทำก็มีเพียงแค่รอข้อความ หรือ SMS จากทางธนาคาร ธกส ติดต่อกลับมา เพื่อเป็นการยืนยันการนัดหมาย

สินเชื่อธกส 2566 โควิด หรือสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 มีอะไรบ้าง?

เนื่องจากในปี 2566 หรือ 2023 นี้ บ้านของเรามีการเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอก 2  ทางธนาคาร ธกส ก็มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีการปล่อยมาตราการที่เป็นสินเชื่อ ธ.ก.ส หรือสินเชื่อธกส 2566 โควิด มาช่วยเหลือเราทุกคน โดยได้แบ่งมาตรการเป็น 2 แบบ คือ

  1. มาตรการที่จะช่วย “บรรเทา” โดยจะมีการแบ่งเป็นความช่วยเหลือโครงการย่อยๆ ให้ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส ตามความต้องการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

1.1 โครงการการให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นแบ่งมาตราการให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่อยู่ใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด กับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง 

1.2 โครงการลดภาระหนี้สิน ถูกแบ่งออกเป็น 

– โครงการชำระดีมีคืน ซึ่งจะคืนเงินที่เป็นดอกเบี้ยจากสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ท่านได้ทำการกู้ยืมไป คิดเป็นร้อยละ 20 สูงสุดต่อคนไม่เกินรายละ 5000 บาทให้แก่ท่าน โดยท่านต้องเป็นเกษตรกร หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าธนาคาร ธกส อยู่แล้ว และประวัติการชำระหนี้ดี 

– โครงการลดภาระหนี้ จะเป็นการนำดอกเบี้ยสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ท่านชำระมา มาเปลี่ยนเป็นเงินต้น เพื่อมาตัดยอดเงินต้นออก และหากเงินที่ชำระมายังมียอดเหลืออยู่ก็จะถูกโอนคืนเข้าที่บัญชีเงินฝากของท่าน 

  1. โครงการขยายเวลา และลดภาระหนี้สิน
  2. มาตรการที่มาช่วย “ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ” ของท่าน มาตรการนี้จะให้ความช่วยเหลือในรูปของการปล่อยเงินกู้ ธกส หรือสินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อให้ท่านนำไปใช้หมุนเวียนไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจของท่าน และในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 6 มาตรการย่อยๆ ได้แก่

1.1 สินเชื่อ ธ.ก.ส ฉุกเฉิน Covid-19 

1.2 สินเชื่อ ธ.ก.ส ฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ

1.3 สินเชื่อ ธ.ก.ส ระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่

1.4 สินเชื่อ ธ.ก.ส New Gen Hug บ้านเกิด

1.5 สินเชื่อ ธ.ก.ส แก้ไขหนี้นอกระบบ 

1.6 สินเชื่อ ธ.ก.ส พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

โดยสิ่งที่ผู้เขียนอยากฝากไว้ คือ การที่ให้ผู้อ่านได้ไปศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียด และข้อกำหนดต่างๆ ของสินเชื่อ ธ.ก.ส หรือสินเชื่อธกส 2566 โควิด อีกครั้งก่อนทำการตัดสินใจ เพราะด้วยมาตรการที่มีหลากหลาย ท่านจึงควรเลือกสินเชื่อที่มีความเชื่อมั่นแล้วว่าตรงใจ และถูกใจตามความต้องการ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

บัตรกดเงินสด a money

บัตรกดเงินสด a moneyไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายได้ของผู้กู้

7,000 บาท

อัตราต่อปี

17-25 ต่อปี

วงเงิน

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลายืมเงิน

ไม่ระบุระยะเวลา

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกสสมัครเพียง 1 นาที รู้ผลภายใน 3 วัน

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

0.10% ต่อเดือน

วงเงิน

สูงสุด 10,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

ผ่อน 3,6 เดือน หรือนานสุด 24 เดือน