ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทสำหรับทุกอาชีพ

รายได้ของผู้กู้

30000 บาท

อัตราต่อปี

1.2% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุด 10,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

24 เดือน


ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 

ไม่มีงานประจำก็ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ได้

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยฝืดเคือง และถูกซ้ำเติมจากโควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและบริษัทต่างๆ แต่ยังรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วย

ปี 2566 นี้ ธนาคารออมสินจึงเปิดตัวสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ เพียงลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มีงานประจำก็ยื่นขอได้ เพียงลงทะเบียนออมสิน ก็สามารถยืมเงินด่วนออนไลน์รับเงินหมื่นไปเลย เพราะออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 – 50000 บาท โดยมาพร้อมกับออมสินบัตรกดเงินสด

รายละเอียดสินเชื่อออมสินสำหรับลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

 1. วงเงินสูงสุด 10000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
 3. ไม่ต้องมีหลักประกันในการลงทะเบียนออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. วงเงินสูงสุด 50000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
 3. มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อออมสินไม่มีสลิปเงินเดือน

นอกจากนี้ ขั้นตอนการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ยังทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ทราบแบบนี้แล้ว มาดูคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 และขั้นตอนการลงทะเบียนออมสินกันเลย

คุณสมบัติและเอกสารสำหรับผู้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 1. ผู้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉินออมสินต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระ (ยกเว้นเกษตรกร) หรือผู้ที่ตกงาน มีรายได้ไม่เกิน 30000 บาทต่อเดือน
 2. เป็นผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 3. ผู้ขอสินเชื่อออมสินต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมเวลาชำระเงินกู้แล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 4. มีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้เป็นหลักแหล่งแน่ชัด

โดยผู้ลงทะเบียนออมสินที่มีอาชีพอิสระไม่ต้องใช้หลักประกัน แต่ผู้มีรายได้ประจำต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เอกสารสำหรับลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อออมสิน และผู้ค้ำประกัน
 2. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
 3. กรณีที่ผู้ขอสินเชื่อออมสินเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรส และใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย (ถ้ามี)
 4. กรณีผู้กู้มีหนี้ค้างชำระ ต้องยื่นเอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ
 5. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ลงทะเบียนออมสินและผู้ค้ำประกัน รวมถึงสลิปเงินเดือนของผู้ลงทะเบียนออมสินและผู้ค้ำประกัน (กรณียื่นกู้ในฐานะผู้มีรายได้ประจำ)
 6. หลักฐานแสดงว่าผู้ขอสินเชื่อออมสินได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หากท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน ก็มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด 2023 กันเลย

ขั้นตอนการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 1. เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน เลือกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และเลือกลงทะเบียนเมนู “ผู้มีอาชีพอิสระ” หรือ “ผู้มีรายได้ประจำ”
 2. กรอกรายละเอียดที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. รอนัดหมายจากทางธนาคารออมสิน และไปตามนัดในวันที่กำหนด พร้อมเอกสารที่ระบุ
 4. เมื่อธนาคารออมสินแจ้งผลการอนุมัติแล้ว ผู้มีอาชีพอิสระถอนเงินสดมาใช้ได้ทันที แต่ผู้มีรายได้ประจำ ให้ติดต่อธนาคารตามนัดเพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ และรับสินเชื่อออมสินเข้าบัญชีเงินฝาก

เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 แล้ว ท่านสามารถเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ และสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ต้องการทราบว่าเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 กี่วัน บอกได้เลยว่าหลังได้รับการอนุมัติแล้ว ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านภายใน 3 วันเท่านั้น เห็นได้ชัดเลยว่าไวไม่ต่างจากเงินกู้ด่วนนอกระบบเลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสินปล่อยสินเชื่อผ่านช่องแอปพลิเคชัน

รายได้ของผู้กู้

30,000 บาท

อัตราต่อปี

0.10% ต่อเดือน

วงเงิน

เริ่มต้น 10,000-50,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

0.10% ต่อเดือน

กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.สตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

6.25-14% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุด 50,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

ผ่อนนานไม่เกิน 12 เดือน