กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.สตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

6.25-14% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุด 50,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

ผ่อนนานไม่เกิน 12 เดือน


กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2566

ทำความรู้จักกับกู้เงิน ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ในปี 2023 ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดให้มีโครงการปล่อย เงินกู้ สำหรับเยียวยาผู้ประสบปัญหา เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด – 19 เป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เป็นการกู้เงินด่วนในรูปแบบสินเชื่อ สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาในสถานการณ์โควิด – 19 โครงการสนับสนุนสสินเชื่อฉุกเฉิน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.1 % ต่อเดือน และมีการอนุมัติสูงสุดถึง 10,000 บาท สำหรับการชำระเงินคืน จะกำหนดงวดอยู่ที่ราย 1 เดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน หรือจะต้องทำการชำระเงินคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน สำหรับการลงทะเบียนยืมเงินธกส ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ทาง LINE BAAC Family บนโทรศัพท์มือถือของท่าน

เงื่อนไขสำหรับกู้เงิน ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สำหรับการกู้เงิน ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านจะต้องมีคุณสมบัติในการลงทะเบียนสมัคร ดังนี้

  1. ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี
  2. ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือครอบครัวที่เป็นเกษตรกร
  3. พร้อมด้วยท่านต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

และสำหรับเอกสารหลักฐานในการกู้เงิน ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน

ขั้นตอนในการลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีขั้นตอน ดังนี้

  1. สแกน QR Code เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น LINE BAAC Family 
  2. กดยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการกู้เงิน ธ.ก.ส 
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านลงบนแอพพลิเคชั่น LINE BAAC Family ให้ครบถ้วนตามระบุไว้ 
  4. กดลงทะเบียนสมัครกู้เงิน ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อท่านกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส เรียบร้อย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE BAAC Family ซึ่งท่านสามารถตวรจสอบการอนุมัติการลงเบียน การกู้เงิน ธ.ก.ส ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE BAAC Family ได้เช่นกัน

ข้อดีของการกู้เงิน ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส เป็นเงินกู้สำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือครอบครัวที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกร การปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส ถือเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่น่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือ เพราะอยู่ภายใต้การกับดูแลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีอันตราดอกเบี้ยที่ต่ำ มีระยะการผ่อนการชำระเงินคืนที่นานและน้อย การสมัครลงทะเบียน ซึ่งมีเงื่อนไข ขั้นตอน ขั้นตอนการชำระเงินที่ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก และมีความสะดวกสบาย  เพราะสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่ม ศึกษาได้ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.baac.or.th ติดต่อผ่านทางหมายเลข 0 2555 0555 และท่านสามารถติดต่อสอบถามการกู้เงิน ธ.ก.ส ด้วยตนเองได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอพเงินทันเด้อ

แอพเงินทันเด้อ ที่สามารถยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุด 50,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

ผ่อนนานไม่เกิน 12 เดือน

เงินฉุกเฉินคนพิการ

เงินฉุกเฉินคนพิการอนุมัติด่วนได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอนาน

รายได้ของผู้กู้

ไม่เกิน 30,000 บาท

อัตราต่อปี

ไม่คิดอัตรดอกเบี้ย

วงเงิน

สูงสุด 10,000 บาท

ระยะเวลายืมเงิน

นานสุด 2 ปี